חפצים מימי בית ראשון. למעלה ? חותם אבן יקרה למחצה ועליו דמות גריפון?.;?