הקיר הדרומי של מבנה רב מידות מימי בית ראשון, שלתוכו נבנו בורות מים ומקוואות בימי בית שני ,