משמאל בתמונה ו בור מיס מטויח מימי בית ראשון, נמצא מתחת לשער המשולש בכותל הדרומי.