2. שרידים מימי מלכי יהודה

. 2 שרידים מימי מלכי יהודה עיר מלך ומקדש ממלכה ירושלים , הרים סביב לה , עיר קטנה השוכנת על גבעה נמוכה מעל מעיין בעמק שמתחתיה . מכל צדדיה מוקפת היא הרים גבוהים ממנה : הר הזיתים במזרחה , הגבעה שלימים נודעה כהר הבית , בצפונה , גבעה — היא העיר העליונה של ימי בית שני — במערבה , ובדרומה — ההר שעל מדרונו בנוי כפר השילוח . שטחה כ 40 דונמים ומספר תושביה כ 4 , 000 נפש . תושביה — בעיקר חקלאים העוסקים לפרנסתם בעיבוד אדמות העמקים שבין ההרים . על כך נוספה להם פרנסה אחרת ו אירוח שיירות המסחר העוברות בשולי עירם . זו ירושלים שנוסדה לפני כחמשת אלפים שנה , ואשר מזמן ייסודה ועד לפני שלושת אלפים שנה , עת כבשה דוד המלך , חיה כך את חייה . בין ערי ארץ ישראל המעטות הנזכרות בתעודות מצריות מלפני כארבעת אלפים שנה , נזכרת גס ירושלים , שהייתה עיר בעלת מעמד נכבד בין ערי כנען , טרם כבשוה בני ישראל . חשיבותה באה לה בשל מיקומה במערך הצבא המצרי , ששלט אז בארץ ישראל . עיקר התעניינותו ותשומת לבו של שלטון מצרים בארץ היו נתונות לצירי התנועה ולדרכים המרכזיות , שחצו את אזורנו מדרום , ממצרים , לכיוון מעצמות העל שנמצאו מצפון ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור