המחבר מפגיש את פרופי מזר ואת הקאדי המוסלמי אל־עלמי.