למעלה י בקתת מגורים בשטח שמחוץ לחומת העיר העתיקה. למטה ? מדרום להר הבית, לפני החפירות, מבט מזרחה.