1. בעקבות מלחמת ששת הימים

. 1 בעקבות מלחמת ששת הימים הר הבית בירושלים ירושלים , חמשת אלפים שנה לפני זמננו , לא הייתה אלא עיר קטנה השוכנת בין חומות . למרגלותיה מפכה מעיין הגיחון ומצפונה מתנשא הר סלעי חשוף . אלפיים שנה אחר כך , בימי שלמה המלך , נבנה על אותו ההר בית המקדש , ומאז נודע ההר בשמו הר הבית , והפך למוקד חיי העיר . אין לך אדם אשר סר לבקר בירושלים ולא פקד את אותו המקום . יתר על כן , הרבבות שבאו לירושלים — לשמו של הר הבית באו . כך אז וכך בימינו — הר הכית הוא לבה של העיר ירושלים . ראשית המעשה במגיפה עזה שפגעה בעם ישראל בשנותיו האחרונות של דוד המלך , ואלפים מצאו בה את מותם . כדי להעלות ארוכה לפגע זה , נשלח גד הנביא אל המלך , ורישומה על השליחות הזאת נותר במקרא / ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו ו עלה , הקם לה מזבח בגרן ארתה היבוסי . ויעל דוד כדבר גד , כאשר צוה הי ... ויקל דוד את הגרן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים . ויבן שם דוד מזבח לה ) ... ' שמואל ב כד יח-כה . (  אל הספר
כתר הוצאה לאור