רמתיים - מושבה באדמות אבו קישק

רמתיים - מושבה באדמות אבו קישק נשר // התגוררו במאה התשע עשרה בדווים שהשתייכו למספר משפחות שהיו קשורות לשבטים שונים פזורים ברחבי הארץ . חלקן עלו מהדרום בעקבות המרעה וחלקן נסו מחרב גאולת הדם ומעונש ו של החוק על שוד יבולים . בדרך זו הגיע לשרון גם שבט ערב אבו קישק , שבראשית המאה התשע עשרה היה שבט דל , ובמהלך המאה התחזק . נספחו אליו משפחות ושבטים , שהיו מוכנים להיות כפופים לו תמורת חסות ביטחון . יעקב לובמן חביב , שהיה מומחה בגידול הדרים ועמד בראש הוועדה החקלאית של הסוכנות היהודית - הגיש ב1932- דו"ח על מצב הקרקעות והבעלות עליהן בשרון . הוא העריך שערב כניסת ההתיישבות היהודית לשרון , היו בידי שבט אבו קישק 20 , 000 דונם , מהם 10 , 000 דונם אדמות מירי ו 10 , 000- דונם אדמות וקף . לפני מלחמת העולם הראשונה נמכרו 2 , 575 דונם מאדמות אלה במשותף לחברות "הכשרת היישוב" ו"גאולה , " ולאחר המלחמה נמכרו ל"הכשרת היישוב" עוד כ 4 , 000- דונם . על כ800- דונם בגוש זה , שנרכשו בשלבים ( חלק לפני מלחמת העולם הראשונה וחלק לאחריה , ( קמה המושבה רמתיים . לידתה של רמתיים קשורה בתנועת "החלוץ , " שהתארגנה ברוסיה בעקבות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור