ביבליוגראפיה נבחרת

ביבליוגראפיה נבחרת תקופת המשנה והתלמוד מקורות בני הזמן ספרות חז"ל כמקור היסטורי . לגבי ההיסטוריה של ארץ ישראל בכלל . ותולדות היישוב היהודי בה בפרט , בתקופת המשנה והתלמוד , היינו בפרק הזמן שמחורבן בית שני ועד לשלפי המאה הרביעית וראשית המאה החמישית , אין בידינו שום ספרות היסטוריוגראפית . פנימית או חיצונית . היסטוריוגראפים נוכריים . יווניים ורומיים , הן פאגאנים הן נוצרים , דנו בחיבוריהם בארץ ישראל וביהודים דק מעט מאוד ובדרך אגב . ואילו בקרבו של עם ישראל גופו לא נתחברה שום ספרות היסטוריוגראפית . כמעט כל מניינה ובניינה של היצירה הספרותית של האומה היהודית בפרק הזמן שבין חורבן בית שני לבין הופעת האסלאם בא מעולמם של חז"ל . הצד השווה שבעולם היצירה הספרותית המגוונת של חז"ל הוא העדרה המוחלט כמעט של היסטוריוגראפיה ואף של ברונוגראפיה . זאת , ועוד אחרת . עולמם של חכמים בכלל היה עולם של חשיבה בלתי היסטוריוגראפית וחוסר מודעות להיסטוריוגראפיה , עובדה זו בולטת ביותר דווקא על רקע המורשה המקראית מזה ועל רקע התרבות החיצונית , הנוכרית , מזה . במקרא מצויה יצירה היסטוריוגראפית ענפה מאוד וכל התפיסה המטאפיסית ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור