רצפת פסיפס מאלותרופ1ליס (המאה השישית?.(? במרכז, מלמעלה למטה < ארנע עונות השנה (בדמות נשים)