קטעים מרצפת הפסיפס של מנזר הגבירה מרים בסקיתופוליס (המאה השישית?.(? מימין, דמויות אדם שונות. למעלה: גלגל המזלות ובמרכזו השמש והירח.