רצפת הפסיפס של הכנסייה ליד כיסופים י מחזות טבע (בעלי חיים?,(?ציד,אדם מוליך גמל ושתי נשים ?578)? לספירת הנוצרים?.(?