למטה — נהריה ו קטע מרצפת פסיפס של כנסייה ביזנטית מן המאה השישית ובה תיאור צייד תוקף.הדמיון בין הדמויות רב מאוד, אלא שהצייד בפסיפס האלילי ערום לגמרי ובנוצרי הוא לבוש אזור לחלציו וסודר לצווארו.