למעלה — נאפוליס ; קטע מרצפת פסיפס מן המאה השלישית ובו תיאור צייד תוקף.