כתובת ברצפת הפסיפס של בית הכנסת מרחוב, המכילה טקסט מספרות חז"ל.