כתובת מרצפת הפסיפס של בית הכנסת בעין גדי (המאה השישית?:(? תחילה שמות אבות העולם מ"אדם" ועד "נוח שם חם ויפית" ?? ,? אחר כך שמות המזלות מ"טלה" ועד "גדי ודלי דגים?'"? שמות הירחים מ"ניסן" ועד "שבט ואדר" ' שמות אבות האומה ? "אברהם יצחק ויעקב שלום חנניה מישאיל ועזריה שלום על ישראל?."? אחר כך, בארמית י "זכורין לטוב יוסה ועזרון וחזיקיו בניו של חלפי?/.?כל מי שגורם מחלוקת בין איש לחברו או אומר/לשון הרע על חברו לגויים או גונב/את חפץ חברו או מי שמגלה את סוד העיירה/לגויים — זה שעיניו משוטטות בכל הארץ/ורואה ה