כתובת ברצפת הפסיפס של בית הכנסת בסוסיה ו "זכור לטובה קדושת מרי רבי / איסי הכהן המכובד בירבי שעשה/הפסיפוס הזה וטח את כותליו/בסיד מה שנתנדב במשתה/רבי יוחנן הכהן הסופר בירבי/בנו שלום על ישראל אמן?."?