קטע כתובת מרצפת פסיפס בבית הכנסת של סוסיה. בכתובת נזכר, בפעם הראשונה, תאריך למניין וליצירה (־לבריאת העולם?:(? "ארבעת אלפי[ן?."[...?