חלק מרצפת פסיפס מבית הכנסת במעון (מינואיס) מן המאה השישית ו מנורה > דקלים י אריות ? ציפורים י פילים.