רצפת פסיפס מבית לאונטיוס בסקיתופוליס ו אל הנילוס (הכתובת ?mp:^N" i?־?P)p>jw ? , ("rp? והסירינות.