רצפת פסיפס מבית כנסת בעזה: ז־וד־אוךפוס מנגן בנבל ובעלי חיים נקבצים לשמוע.