רצפת פסיפס מאיליה (ירושלים) ו אוך9וס מנגן בנבל ובעלי חיים נקבצים לשמוע.