רצפת פסיפס מבית הכנסת בחולדה י מנורה, שופר, מחתה,לולב ואתרוג.הכתובת (ביוונית)