בית הכנסת בסקיתופוליס (בית שאן) ו רצפת פסיפס ובה תיאור ארון קודש בתוך שער ומשני צדיו מנורות, שופרות ומחתות (המאה השישית?.(?