כתיבת ממרחצאות חמת גדר ו יצירה פיוטית בהקקקוקיליס של האימ9ךט1רית ?1?<?דוקי,ה י בראש הכתובת • "של האוגוסקיה אידוקיה?."?