ספרות ההיכלות

יורדי המרכבה בספרות חז"ל , כבר בתקופת התנאים , במאה הראשונה לספירת הנוצרים , נזכרים חכמים אחדים , שעסקו הן בתיאוריות הן בפראקטיקות מיסטיות . גרעינם של עיסוקים אלה היו העיון ב"מעשי בראשית" וב"מעשה מרכבה . " ב"מעשי מרכבה" נתכוונו להופעת ה' על כסאו , או מרכבתו , כפי שהדבר תואר בחזונו של יחזקאל ( בעיקר בפרק א . ( ' העיסוק ב"מרכבה" כבר היה מצוי בחוגים אסו 1 ? ריים , שנתפסו למסתורין , בימי בית שני , כגון "חוג חנוך , " שמקרבו יצא ספר חנוך ( הכושי , ( ואנשי כת מדבר יהודה . ה"צפייה" במרכבה , היינו העיון התאורטי בסודותיה , וה"ירידה" במרכבה , היינו היישום המעשי של סודותיה — העלייה למרום , באים לידי ביטוי בדבריהם של תנאים זעיר שם זעיר שם . כך , דרך משל , נאמר שאין דורשין במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו ; ומסופר , שרבי אלעזר בן ערך ביקש מרבו , רבי יוחנן בן זכיי : "שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה , " אך זה סירב מחמת האיסור , ואז הרצה ר' אלעזר לפני רבו ופתח "ודרש במעשה מרכבה" וזכה לשבח מופלג מפי ר' יוחנן ( תוספתא , חגיגה ב א . ( ספרי ההיכלות בגוף ספרות התנאים וספרות האמוראים פזורים , כאמור , שרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור