הלשונות: עברית, ארמית ויוונית

הלשונות : עברית , ארמית ויוונית היוונית ובתרבות ההלניסטית השפעת התרבות ההלניסטית על התרבות היהודית נמשכה גם בתקופה הביזנטית , ובעיקר בקרב החברה העירונית . השפעה זאת משתקפת בתחומים שונים : בספרות , היינו בחיבורי ההלכה , ובאמנות . חלק ניכר מכתובות בתי הכנסת נכתב יוונית , ובפסיפסים שולבו אלמנטים הלניסטיים מובהקים ( דמות היליוס , גלגל המזלות ועוד . ( ההשפעה ניכרה גם בחיקוי מנהגים "חיצוניים" שונים . בספרות ההלכתית רב השימוש במלים יווניות , שרובן שאולות מתחומי לשון המנהל , המשפט והמסחר . עם זאת בולטת המגמה להחזיק גם בלשון הארמית כלשון ספרותית וכלשון דיבור . התגברות השימוש בעברית  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור