ספרות ההלכה

ספרות ההלכה ספרות ה"מעשים" כאמור , חיוניותו של היישוב היהודי בארץ ישראל לא פסקה גם תחת השלטון הביזנטי ולמרות רדיפות הכנסייה הנוצרית , והיא ניכרה בתחומים שונים של היצירה הרוחנית . בשדה ההלכה נמשכה הפעילות גם לאחר ליקוטו וחתימתו של התלמוד הירושלמי , בשנת 400 לערך . בגניזה הקאהירית התגלו קטעים מ"ספר המעשים לבני ארץ ישראל" וחיבורים דומים , וכן שרידים מחיבורים הלכתיים אחרים , כגון "הלכות טריפות של בני ארץ ישראל '' ; " פרק זרעים ; " "הלכות עריות של בני ארץ ישראל ; " ספר ברכות ושטרות ; קטעים של סדרי תפילות ; ועוד . "ספר המעשים , " ששרידים ממנו התגלו בגניזה ושליקוטים ממנו השתמרו בחיבורי הלכה אחרים , מהם קדומים יותר , כגון ספרותם של גאוני בבל , ומהם מאוחרים יותר , כגון ספריהם של חכמי צפון צרפת ואשכנז , הוא יצירה ארץ ישראלית מובהקת משלפי התקופה הביזנטית . על כך מעידות המלים היווניות שבספר , שחובר שעה שהיוונית עדיין היתה לשון רווחת ברבדיה השונים של החברה היהודית , ובעיקר של החברה העירונית . הפסקים בו הם על פי התלמוד הירושלמי ועל פי המנהג המקובל בארץ ישראל . שמו של הספר ניתן לו על שום הביטוי "כך ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור