10. היצירה הרוחנית והספרותית היהודית: ההלכה, הפיוט והחיבורים המיסטיים והאפוקליפטיים