חיוניות היישוב

חיוניות היישוב העדות הארכיאולוגית למרות נסיונות השלטון והכנסייה להחליש את היישוב היהודי ולהביא לידי התפוררותו והיעלמותו , גילה היישוב חיוניות לא מעטה . חיוניות זו ניכרת מבתי הכנסת החדשים שנבנו ומבתי הכנסת הישנים , ששופצו וקושטו למרות האיסורים החוזרים ונשנים לעשות כן . מבתי הכנסת שרדו בעיקר רצפות פסיפס , מהן מרהיבות ביופיין . כן שרדו כתובות רבות . הכתובת ברצפת בית הכנסת ברחוב ( ליד עין הנציב , ( המכילה דברי הלכה ממקורות תנאיים , בדבר המצוות התלויות בארץ , היא עדות נוספת לחשיבות הרבה שנודעה למצוות התלויות בארץ בעולמם של יהודי ארץ ישראל . כתובות אלו הן אפוא עדויות חותכות לפעילות בנייה בבתי הכנסת , שלא פסקה בארץ בתקופה הביזנטית , וביטוי לאורח החיים באותה תקופה . בין יהודים לשומרונים מקורות שונים מייחסים ליהודים השתתפות פעילה במרידות השומרונים . לעומת זאת נראה , כי ביישוב היהודי שלטה עמדה , ששללה כל התנגדות לשלטון . נסיונות העבר היו ככל הנראה חזקים ביותר , ועמדה זאת מצאה ביטוי ברור אצל הפייטן יניי . אף על פי כן יש ידיעות על שיתוף פעולה בין שומרונים ויהודים נגד הנוצרים , ואין ספק כי היו יחסי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור