הפלייתם ודימיט של היהודים

הפלייתם ודימיט של היהודים המשך ההפליה אמנם בראשית ימי תאודוסיוס השני עדיין פטרו השלטונות את היהודים מהזמנה למשפט בשבתות ובחגים , אולם בעיקרו של דבר נמשכה מדיניות הדיכוי וההפליה . בשנת 417 פרסם תא 1 ד 1 קיוס השני צו האוסר על יהודי לרכוש עבד נוצרי , בין בדרך קנייה בין בדרך הענקה . במקרה של עבירה על הצו — יצא העבד לחירות . אולם עבדים נוצרים שנפלו ברשות אנשי "האמונה התפלה הנתעבה , " יישארו ברשותם , בתנאי שלא ישחיתום " בזוהמת הכת שלהם , " שאם לא כן ייענשו האשמים "בפשע כה גדול בעונש מוות , ונוסף על כך אף בהפקעת רכוש" ( שם , . ( 4 , 9 בשנת 418 פרסם הונוךיוס ברונה צו ( גם בשם תאודוסיוס השני , ( שאסר על יהודים לשמש בשירות המדינה . ל"סוכנים מבצעים" ול"פלטינים" יהודים , ששימשו בתפקידיהם ביום מתן החוק , הותר להמשיך בשירותם עד למועד סיומו החוקי . הנתונים "לשחיתותו של עם זה , " המשרתים בצבא , יפוטרו מיד , בלא כל זכויות קודמות . לעומת זאת , מותר ליהודים להמשיך לעסוק בעריכת דין ולשמש במשרות כבוד של הליטורגיות של הךקוךיינים ( שם , . ( 24 , 8 כנראה בשנת 420 הוציא תאודוסיוס השני צו , שקבע : לא יושמד אדם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור