ביטול הנשיאות והתגבשות הנהגה חדשה

ביטול הנשיאות והתגבשות הנהגה חדשה יחס השלטון לנשיאות אחת הדרכים העיקריות שבהן ניסתה הכנסייה לפגוע במעמדם של היהודים ובהנהגתם היה נסיונה לפגוע במעמד הנשיאות . הנשיאות היתה לא רק גורם מלכד ומקור גאווה בשביל היהודים בארץ ובגולה , אלא גם סמל למעין ריבונות יהודית , שהמשיכה להתקיים . הכנסייה ראתה בה כעין מלוכה — "שבט מיהודה . " דוברי הכנסייה ומטיפיה התקיפו את הנשיאות לעתים מזומנות , ולא חסכו מאמץ להשמיץ מוסד זה , מתוך תקווה , שהחלשתו או התפוררותו יחלישו ויפוררו את היהדות . אולם במאה השנים הראשונות לקיסרות הנוצרית הוסיפה הנשיאות להתקיים ומעמדה היה איתן . השלטון הקיסרי המשיך לראות בה מוסד המייצג את יהודי ארץ ישראל , ואף את כלל היהודים בקיסרות . הנשיא , שמשרתו עברה במשך דורות רבים בירושה מאב לבנו , זכה להגנה מטעם הקיסר . רבן גמליאל השישי , הנשיא האחרון , נהנה מזכויות שונות והיה שוב בעל דרגת כבוד של פךיפקטיס ( praefectus ) ותואר . illustris הפגיעה במעמד הנשיאות  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור