מצבת קבורה יהודית מצוער: "זה הנפש/של אסתר בתו/של עדיו שמתה/בירח שבט/של שנת גי לשמיטה / שנת שלוש מא[ות] / מ"ו שנים לחרבן/ בית המקדש /שלום שלום /עלת[ה?."[?