יישובי היהודים בארץ־ישראל הביזנטית

יישובי היהודים בארץ ישראל הביזנטית המרכז בגליל רובו של היישוב היהודי בארץ ישראל היה מצוי בתחומיה של הפרוכינקיה פליסטינה השנייה . הגליל וסביבותיו , שם ישבה אוכלוסייה יהודית צפופה , היה מעוזו של היישוב היהודי . אף שהנצרות חדרה לאזור זה , ובעיקר לגליל המערבי , ובמקומות הקדושים לנצרות , כגון כפר נחום , נבנו כנסיות , ואף שהתמנו אפיקקופים לטיבריה ולציפורי ( ךיוקיסריה ) באמצע המאה החמישית ובמאה השישית , היה בערים הראשיות הללו של הגליל רוב יהודי ואופיין היה יהודי מובהק במשך כל התקופה . בגליל קמו גם קהילות כפריות נוצריות , שהיו כפופות לראשי הכנסיות של עכו או צור . אולם תהא זו טעות להניח , כי בכל מקום שבו נמצאה כנסייה נוצרית היה אף יישוב נוצרי , שכן כנסיות רבות נבנו במקומות מקודשים לנצרות גם בלא שהיה בהם יישוב נוצרי . קיומו של בית כנסת , לעומת זאת , הוא בגדר עדות מובהקת לקיומה של קהילה יהודית במקום שבו נמצא . כן היה יישוב יהודי בגולן . ערי החוף  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור