יהודים בקיסרות הנוצרית

יהודים בקיסרות הנוצרית מיעוט לאומי דתי יהודי ארץ ישראל , שהפכו למיעוט בקרב אוכלוסייתה של ארץ ישראל בתהליך , שראשיתו במרד הגדול ובמלחמת בר כוכבא והמשכו בתקופת האנארכיה ובגזירות האימפריה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור