9. היישוב היהודי, מעמדו החוקי והנהגתו

. 9 היישוב היהודי , מעמדו החוקי והנהגתו הנוצרית , נותרו מיעוט לאומי דתי רב חיוניות גם במאה החמישית והשישית . היישוב היהודי נפגע גם מאסונות טבע , וגם ממאורעות פוליטיים וצבאיים , כמו מהומות ומרידות . מספרם של היהודים , בעיקר בגליל , היה רב למדי , והם היו מיעוט ניכר , שאוכלוסייתו הולכת ומתמעטת בהדרגה . אין לנו אומדנות מבוססים של היישוב היהודי בארץ במאה החמישית והשישית , אך אפשר לשער , שהוא ירד הרבה משיעורו בסוף המאה הרביעית , עד שהגיע , במאה השביעית , לשיעור של כשמינית בלבד מכלל התושבים . היהודים ויחסם לקיסרות הנוצרית : " אדום" משהפכה המלכות ל"מינות" והנצרות היתה לדת השלטת . שראתה עצמה "ישראל האמיתי , " השתנה גם יחס היהודים לאימפריה . הקיסרות הביזנטית היתה מבוססת על דת , שראתה בעם ישראל עם שבגד באל ובבנו ולמרות ידיעתו את האמת סירב להכיר בה . הכנסייה קיבלה במידה רבה את דעותיהם של שונאי ישראל האליליים והוסיפה עליהם עוד נימוקים משלה . ספרות פולמוס אנטי יהודית הלכה ורבתה . התגוננות היהודים בארץ כנגד מדיניות הכנסייה ויחסו של ההמון הנוצרי נעשתה קשה יותר ויותר . עמדתם של היהדות והיהודים כלפי הקי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור