הלגנדות הירושלמיות ואופיין האנטי־יהודי

הלגנדות הירושלמיות ואופיין האנ טי יהודי מחזור האגדות בתקופה הביזנטית נוצרו , התגבשו והועלו על הכתב גם מסורות דתיות היסטוריות שונות , שבמרכזן מחזור לגנדות גדול , שנוצר במאה החמישית והתרכז סביב נושא הצלב — מציאת הצלב י קונקטנטינוס ו הלנה ועוד . מחזור זה נפוץ במהירות ותורגם ללשונות רבות , ובתוכן אף ללטינית . הוא התגלה בכתב היד החשוב שנמצא במנזר קתרינה בסיני — כתב יד מן המאה השמינית , שהועתק בירושלים או בסביבתה הקרובה והועבר לסיני . המחזור , שעניינו הצלב , קונקטנטינוס וכיוצא באלו , מהווה חטיבה אחת מתוך אסופה זאת , ואילו שני חלקיה האחרים דנים בסטפנוס הקדוש וביעקב אחי ישו , שני "קדושים" שמצאו את מותם "במזיד" בידי היהודים . שלוש החטיבות קשורות לשתי הכנסיות העיקריות והחשובות של ירושלים — מכלול כנסיות הקבר וכנסיית ציון . באסופה זאת יש ביטוי בולט לשנאת היהדות והוא מלמד על התפקיד המרכזי שמילא מכלול כנסיות הקבר והמסורות הקשורות בו בעיצוב שנאה זו . באגדת גילוי הצלב יש ביטוי אליגורי לעמדות בסיסיות של הכנסייה כלפי היהדות . בחיבור המיוחס לסורינוס , האפיקקופוס של גבל , מסוכמת המגמה האנטי יהודית , ששלטה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור