היצירה התרבותית והספרותית

היצירה התרבותית והספרותית הלימודים הקלאסיים כבתקופות קודמות , ואולי אף יותר מכך , היתה העיר מרכזה ומוקדה של היצירה הרוחנית והתרבותית לסוגיה . כמה מערי ארץ ישראל היו , כזכור , עוד בתקופה ההלניסטית מרכזי לימודים קלאסיים גבוהים , ולימודים אלה ( ריטוריקה , או סופיסטיקה ) שגשגו גם בתקופה הביזנטית , ואף יותר מבעבר . בעזה היה מרכז לימודים חשוב , שאליו נהרו תלמידים רבים . לימודים אלה היו במידה רבה מבוא לקריירה ממשלתית או מבוא לעריכת דין , שהיתה מקצוע מבוקש בשל הרווח הטמון בו והקרבה הנובעת ממנו לכבוד ולשררה . המורשה הקלאסית כמה מאנשי הספרות של התקופה , שמוצאם מארץ ישראל , יצרו יצירות ספרות ברוח מסורת העבר בשירה , ריטוריקה , היסטוריה , פילוסופיה , פילולוגיה , וכן בתחומים אחרים , כגון מתמטיקה ומדעי הטבע ( זואולוגיה . ( כמה מהלמדנים והוגי הדעות , התאולוגים , של המחנה הנוצרי בארץ ישראל , כגון פרוקופיוס מעזה , היו חניכי התרבות הקלאסית ומהם היו אף שהגיעו לצמרת הכנסייה המקומית , כמו מךקינוס , ראש כנסיית עזה , וסופרוניוס , הפטריארך האחרון של ירושלים לפני הכיבוש המוסלמי . מובן שהשלמה נאותה של לימודי קוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור