התרבות ההלניסטית־הביזנטית במזרח

התרבות ההלניסטית הביזנטית במזרח רציפות התרבות האלילית הנצרות כינתה בשם אלילות ( פאגאניות ) הן את המסורות ודפוסי החיים הדתיים האליליים , ובכלל זה פולחנות המזרח השונים , הן את המסורת התרבותית היוונית הרומית . אולם באימפריה , למרות הפיכתה לנוצרית , קיים היה רצף תרבות הלניסטי . רצף זה בא לידי ביטוי בדפוסי שלטון מסוימים , ובייחוד ביחס אל החוק . קודקס רנאודוקויוס וקודקס יוקטינעוס היוו את הקודיפיקאציה של המשפט הרומי , שהיה אבן יסוד של התפתחות המשפט באימפריה הביזנטית , כמו גם באירופה בכלל . פרסום ה"נובלות" של יוסטינינוס ביוונית , בניגוד לשאר חלקי הקודקס שלו , שפורסמו בלטינית , מעיד כי לשון זאת התחזקה והפכה אף ללשון המשפט והחוק וירשה גם בכך את הלטינית באימפריה המזרחית . הנצרות ניהלה בעיקרו של דבר מלחמת חורמה נגד הפולחנות האליליים , אולם תוך כדי מאבק זה קלטה וספגה היא עצמה השפעות אליליות בתחומים שונים . אולם גם כאשר נסגרו ונהרסו מקדשים אליליים ובסופו של דבר נאסר הפולחן האלילי לכל צורותיו , המשיכו יסודות אליליים שונים להתקיים כחלק מהתרבות במזרח , בין בערים בין בכפרים . בתי אמידים , דרך משל , היו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור