התרבות ההלניסטית האלילית והתפשטות הלשון היוונית

התרבות ההלניסטית האלילית והתפשטות הלשון היוונית התרבות התפשטות הנצרות והתחזקותה דחקו מעט מעט את התרבות האלילית עמוקת השורשים . אולם המיתולוגיה היוונית לא עברה מהעולם ומנהגים אליליים , יווניים ורומיים , לא פסקו מהווי החיים של היישוב הנוכרי . התאטרון וההיפודרום הוסיפו למלא תפקיד חשוב בהווי התרבותי החברתי של האוכלוסייה כולה , בייחוד העירונית , אך גם תושבי הכפרים לא הדירו רגליהם משעשועים אלה . התפשטות הלשון היוונית תופעה בולטת היתה התפשטותה המוחלטת של הלשון היוונית . התהליך החל אמנם כבר מאות שנים רבות קודם לכן , אך בתקופה הביזנטית הפכה היוונית להיות הלשון השלטת , אף על פי שהאוכלוסייה ברובה עדיין עשתה שימוש רחב בארמית . היוונית היתה הלשון המדוברת בקרב השכבות העליונות והבינוניות של החברה ולמן המאה הרביעית היתה לשונה המובהקת של הכנסייה הנוצרית בארץ ישראל . בסופה של מאה זו תיארה ?!< ךיה ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור