טס הגשה מחרס ?")?טבלה שהיא מלאה קערות" [משנה, כלים ב ז?([? ובתוכו שבעה שקעים — קעריות.נתגלה במערה ליד קובקטי; יובא ממצרים, שם יוצר במאה החמישית או השישית.