ג. הכפר והחברה הכפרית

ג . הכפר והחברה הכפרית הקרקע וסוגי הארגון הכפרי ערן הקרקע הקרקע היתה , כבעבר , נכס ראשון במעלה , ובעלות על הקרקע היתה לעתים גורם מרכזי בקביעת מעמדו של האדם בחברה . כשני שלישים מאוכלוסייתה של ארץ ישראל היו איכרים ועובדי אדמה , אף שחלקם התגורר בערים ולא רק בכפרים ובאחוזות . בתקופה הביזנטית התרחב , כאמור , השטח החקלאי המעובד בארץ ישראל גם לאזורים שלא היו מעובדים קודם לכן ( בנגב . ( הכפר והאחוזה הגדולה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור