א. האוכלוסייה והתפרוסת היישובית

א . האוכלוסייה והתפרוסת היישובית הרכב האוכלוסייה במאה החמישית והשישית היתה ארץ ישראל , לאזוריה השונים , מיושבת שוב באוכלוסייה גדולה , שמנתה , לפי ההשערה , כמיליון וחצי נפש . אמנם חלו בוודאי תנודות ותמורות במצב היישובי במשך שתי המאות . מאורעות שונים הביאו לידי נסיגה דמוגראפית ופגעו באזורים שונים של הארץ . פשיטת ההונים בסוף המאה הרביעית והמלחמות בין הנוצרים גופם במאה החמישית גרמו אף הן לדלדול האוכלוסייה . מרידות השומרונים . למשל , הפילו קרבנות רבים בקרב האוכלוסייה השומרונית , ורבים אחרים נמלטו מהארץ או שנמכרו לעבדות . שנות בצורת , רעידות אדמה ומכות טבע אחרות תרמו אף הן את חלקן בפגיעה באוכלוסייה . בשנים 544-541 פשטה בארץ ישראל , כמו בחלקים אחרים של האימפריה , המגיפה הגדולה , שראשיתה היתה במצרים , וזו הפילה קרבנות רבים . יש אף  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור