6. פני הארץ ויישובה: האוכלוסייה, העיר והכפר

. 6 פני הארץ ויישובה : האוכלוסייה , העיר והכפר המשווים את תוצאותיה לאלו של "המוות השחור" באירופה במאה הארבע עשרה . ואולם אסונות מידי אדם ופגעי טבע לא היה בהם כדי לפגוע במצב היישובי והכלכלי של ארץ ישראל מבחינה דמוגראפית . היתה זו אחת מתקופות השיא שידעה הארץ בעת הקדומה , בייחוד לעומת מה שבא לאחר מכן . המדיניות האימפריאלית והמדיניות הכנסייתית בארץ ישראל חברו יחד והביאו לידי ריבוי האוכלוסייה , בין על ידי ריבוי טבעי , תוצאה של המצב הכלכלי , בין על ידי השתקעות של יסודות נוצריים שבאו מבחוץ . אזורים שונים , ובראש ובראשונה הנגב , ידעו תנופת התיישבות שכמוה לא ידעו קודם לכן , ויישובים שבדורות קודמים לא עלה מספר יושביהם על מאות אחדות , ולעתים הגיע אך לאלף נפש בקירוב , מנו בתקופה הביזנטית אלפי נפשות . אוכלוסייה צפופה היתה בגליל ובגולן וגם באזורים אחרים בארץ . היסודות העיקריים באוכלוסייה אוכלוסייתה של ארץ ישראל מנתה בתקופה זו שלושה יסודות עיקריים : יהודים , נוצרים ושומרונים . לאלה יש להוסיף את האוכלוסייה האלילית ההלניסטית ( יוונים ומיוונים ) ואת שבטי הערבים הסךקנים . במשך התקופה חלו תמורות ביחס בי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור