הליטורגיה הירושלמית, צביונה ותכניה

הליטורגיה הירושלמית , צביונה ותכניה תיאורי א ? ל ? ה ?!< ךיה הביאה , בתיאור מסעה , דיווח מפורט על הפולחן הנוצרי בירושלים . היא ישבה בירושלים שלוש שנים והשתתפה בכל הטקסים והחגיגות שנערכו כה . והיא תיארה — למען אחיותיה הנזירות שלא שפר גורלן לעלות לרגל לעיר הקדושה — "את כל העבודה הנערכת מדי יום ביומו במקומות הקדושים , " את הטקסים , התהלוכות והתפילות , כסדרם "-. למען תדענה מהי העבודה הנערכת מדי יום ביומו במקומות הקדושים , חייבת אני להביאה לידיעתכן , בידעי כי מתאוות אתן לדעת זאת . " סוד קסמה וכוח משיכתה והשפעתה השראתה של הליטורגיה הירושלמית באו לה על שום שנערכה במקום שבו אירעו המאורעות המתוארים ב !< וונגליונים . טקסו של כל חג נערך בזמן ובמקום שבהם אירעו המאורעות — בכל חג נערכו הטקסים ונקראו הפסוקים לפי הזמן והמקום . הליטורגיה הירושלמית היתה ליטורגיה דראמאטית מאוד , שנערכה כהצגת תאטרון , שבו המחיזה הכנסייה הירושלמית את המאורעות שלזכרם נחוג החג . במת המחזה היתה הבמה ההיסטורית עצמה , וקהל המאמינים שהשתתף בטקסים היה  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור