בנייתה של ירושלים הנוצרית

בנייתה של ירושלים הנוצרית הצביון הנוצרי של ארץ-ישראל ראינו כי בהתפתחותה והתגבשותה של הנצרות בארץ ישראל אפשר להבחין בשני רבדים , שאינם בהכרח מקבילים או חופפים זה לזה . הראשון — התפשטות הנצרות באמצעים שונים בקרב האוכלוסייה האלילית והתפתחות הכנסייה הנוצרית ומוסדותיה ותופעות שונות הקשורות בהתפתחות זו ( תנועת הנזירות ; הצליינות ;( השני — קביעת אופייה וצביונה הנוצרי של ארץ ישראל , וירושלים במרכזה , הן במציאות , על ידי בניין כנסיות ומנזרים , קידוש אתרים ויצירת פולחנות וליטורגיות הקשורים בהם , הן בתודעה , על ידי הפיכתה של הארץ , וירושלים במרכזה , למוקד תודעה זו . שני הרבדים האלה אמנם קשורים היו זה בזה והזינו זה את זה , אך נראה שהנצרות לא התפשטה בקרב האוכלוסייה המקומית באותה מהירות ובאותה עצמה כפי שאפשר היה לצפות ממעמדן של ארץ ישראל וירושלים בתודעתו של העולם הנוצרי , ובוודאי לא כפי שהיה צפוי שיתרחש בערש הנצרות , שבה נמצאו שרידים { reliquiae ) ומקומות קדושים שלה . הכנסיות העיקריות וקברי קדושים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור