4. הכנסייה הנוצרית בארץ־ישראל

. 4 הכנסייה הנוצרית בארץ ישראל מדינית במשרות הציבוריות השונות . למאמינים הובטחו קריירה מדינית ושותפות מלאה בחיי המדינה , כמו גם ביטחון חברתי . לפיכך התפשטה הנצרות במהירות רבה יותר , גם בארץ ישראל , בעיקר בקרב האוכלוסייה העירונית , בעוד האוכלוסייה הכפרית נשארה עוד זמן רב אלילית או גם פנתה לכתות המינים השונות . בתקופות משבר גברה הנצרות ועשתה חיל לא רק משום שהעניקה נוחם או אמונה , אלא במידה רבה משום שהמנגנון האדמיניסטרטיווי שלה היה יעיל הרכה יותר מן הביורוקרטיה המנהלית האימפריאלית והיו בידיה רכוש ונכסים כדי להושיט סיוע בפעולות צדקה ושיקום .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור