ארץ־ישראל במערך ההגנה של האימפריה הביזנטית: לימס פליסטינה ולימס ערביקוס

ארץ ישראל במערך ההגנה של האימפריה הביזנטית : לימס פליסטינה ולימס ערביקוס ארץ ישראל כקו הגנה ע יי פי בשלפי התקופה הרומית ובראשית התקופה הביזנטית עדיין לא היה רובה של ארץ ישראל אזור גבול מובהק . ממזרחה שכנה הפרוכינקיה עךבק 7 ומצפונה פניקיה ליבנ . נסיס וסיוץה סלוטריס . בעקבות צירוף חלק מערבבה לפליסטינה סלוטריס , שנודעה , כאמור , לאחר מכן כפליסטינה השלישית , הפך אזור הדרום של ארץ ישראל , כלומר , פליסטינה השלישית , לאזור ספר ממש , הגובל במדבר . נוודים בדווים לא התקשו לעבור את ערביה , ובחלקם אף באו מפרובינקיה זאת וחדרו לתוך ארץ ישראל המערבית . אולם גם אז לא היתה ארץ ישראל המערבית , ובעיקר אמורים הדברים לגבי חלקיה הצפוניים . בחינת אזור גבול . נשמר לה , כבעבר , מקום במערך ההגנה הכללי של הקיסרות כנגד פרס הססנית והערבים . כלומר , ארץ ישראל המערבית היתה בחינת גורם פנימי במערך ההגנה הכללי של האימפריה ולמעשה מעין עורף לפרובינקית הגבול , ואילו גבולה בדרום מזרח ובדרום היה המשך לגבול המבוצר המזרחי של האימפריה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור