צו מסים קיסרי מן המאה השישית, שנתגלה בבאר שבע: רשימת מקומות וסכומי מסים.