מערכת המסים והתשלומים

מערכת המסים והתשלומים מס הקרקע : האנונה כמו שלטונות אחרים לפניו , היתה אחת מדאגותיו הראשיות של השלטון הביזנטי להבטיח את ההכנסות מן הפרובינקיות שלו . רובו של עול המסים הוטל על הקרקע , כלומר על האוכלוסייה החקלאית . המס העיקרי היה מס הקרקע הישיר , הידוע בשם אנונה ( annona ) או אתונה , ששולם בעין . ( in natura ) גובהו של ההיטל המיוחד ואופן חלוקתו נקבעו על פי פקודה של האימפרטור , שנודעה בשם "אץךיקטיו" — indictio ) הכרזה ; היטל . ( תחילה הטיל דיוקלטינוס את המס הכללי מדי שנה בשנה על פי אינךיקטיו , כך אפשר היה להעריך כל שנה את צורכי הצבא ולחלקם כראוי . לאחר מכן , משנת 297 ואילך , נקבעה הארנונה במרווחי זמן גדולים יותר , אחת לחמש או שש שנים . משנת 312 ואיל ך נקבעה לצורך זה תקופה מחזורית של חמש עשרה שנה , שבה נערכה שומה של הנכסים ; פרק זמן זה היה גם לשיטת חישוב כרונולוגית רשמית בקיסרות . כל חייל קיבל מאז את משכורתו ואת הנחוץ לבהמתו בעין . במאה הרביעית הורחבה השיטה גם לתשלומים ששולמו לפקידות האזרחית . הקנסוס ומסי הקרקע והגולגולת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור